Tävlingsvillkor

0
50

Dennis Publishing standard konkurrens villkor.

För att slutföra och skicka in den här tävlingen, kommer du automatiskt att delta i utlottningen av en av dessa priser.

Ingen korrespondens kommer att föras in och vinnarna kommer att meddelas per post eller e-post inom 28 dagar efter balansdagen.

Tävlingen är inte öppen för anställda hos Dennis Publishing eller deltagande företag. Inga kontantalternativ kommer att erbjudas. Pris(er) som beskrivs finns tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Händelser kan inträffa som gör kampanjen eller mottagandet av priset omöjligt på grund av orsaker som Dennis Publishing ‘ s (utgivare av relevanta magazine) kontroll, vilket kan efter eget godtycke ändra eller ändra kampanjen och läsaren håller med om att ansvar skall vara ansluten till Dennis Publishing som en följd därav.

Bevis på att e-post kommer inte att godtas som bevis för leverans och inget ansvar kan accepteras för poster som förloras, försenas, på avvägar eller för eventuella tekniska fel eller för någon händelse som kan medföra att konkurrensen att bli störd eller skadad. För att bestämma en vinnare eller vinnarna till en tävling, Redaktören förbehåller sig rätten att begära aktörer att ta del i en undanröja tävling (eller “tie breaker’).

Där av någon anledning finns det fler vinnare än vinsterna, Redaktören förbehåller sig rätten att genomföra en enkel dra för att avgöra vinnaren eller vinnarna av priserna. Om inte annat anges, inträde till alla tävlingar är begränsad till deltagare som är 18 år eller över.

Namnen på vinnarna kommer att finnas tillgänglig på mottagandet av en begäran och bifoga ett frankerat och adresserat kuvert till: Tävlingar Manager, Dennis Publishing, 30 Cleveland Street, London, W1T 4JD.

Om vinnaren av en tävling som är oförmögen att ta upp ett pris för någon anledning, redaktören förbehåller sig rätten att tilldela det till en alternativ vinnare, i vilket fall den första vinnaren väljs kommer den inte att vara berättigade till någon del av priset som helst. Redaktörens beslut är slutgiltigt och det är ett villkor för inträde till någon konkurrens att deltagaren samtycker till att vara bunden av dessa regler oavsett om de publiceras eller inte, och att beslut av redaktör och domare i vilken fråga som helst som uppstår ur eller i samband med tävlingen är final.

Inget köp av tidningen är nödvändiga och inte mer än en post per hushåll.