IBM mål för data centre standarder

0
25

En ny alliansen är ute efter att skapa öppna standarder och interoperabilitet för data centrala leverantörer.

En ny IBM-ledda alliansen är ute efter att skapa standarder för företagets datacenter, för att främja energieffektivitet och flexibilitet, samt öppna standarder.

Företaget Data Center Alliance program kommer att betona vikten av samverkan och öppna standarder för att bidra till att uppnå sina mål. Standards, såsom de för energieffektivisering, som kan bidra till att möjliggöra interoperabilitet, vilket leder till besparingar, personalresurser och arbetsbelastning.

Alliansen stöds av Brokad, Citrix, Eaton, Emulex, Juniper Networks, Novell, RedHat, Sun och VMware.

“IBM: s engagemang för öppna standarder och interoperabilitet kommer att vara till nytta i att stödja höga nivåer av prestanda och end-to-end samverkan över de nya enterprise data centre ekosystem,” sade Marty Lans, senior director of datacenter marknadsföring på Brokad.

Programmet kommer också att erbjuda tillgång till gemensam marknadsföring, deltagande i utvecklingsprojekt och möjlighet för driftskompatibilitet tester.

Det är att erbjuda medlemskap till maskinvara och programvara som arbetar i någon del av datacenter, inklusive nätverk, virtualisering, plattformar, lagring och mer.